In de media verschijnen de laatste tijd vaker berichten over (seksueel) misbruik bij sportverenigingen. Natuurlijk willen we dit bij HSK Trias voorkomen en is er op dit gebied een aantal maatregelen getroffen:

  • Al onze vrijwilligers en begeleiders moeten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben;
  • Er zijn gedragsregels waar men zich aan dient te houden;
  • Veiligheid is onderwerp van gesprek binnen het Bestuur en de ALV;
  • De vereniging heeft een vertrouwenscontactpersoon (VCP).

Mocht je desondanks merken dat er sprake is van ongewenst gedrag of seksuele intimidatie binnen onze vereniging, bespreek dit dan direct met de vertrouwenscontactpersoon, iemand van de begeleiding of het bestuur.