Tarieven contributies 2024

 

Tarieven contributies en donatie HSK Trias

 

Soort lidmaatschap Contributie KNWU (wedstrijd) NTFU (toer)  
Jeugd € 70 € 14    
Nieuweling € 80 € 14    
Junior € 90 € 14    
Volwassenen € 90 € 14 € 38 Keuze voor KNWU- of
NTFU-lidmaatschap of beide
Kader € 55 € 14    
Donateur € 50      

Ontvangt u voor de contributie nog een factuur, maar wilt u in vervolg alsnog de contributie betalen via een automatische incasso (Euro Incasso), dan dient u een machtigingsformulier (klik op de link voor het document) in te vullen en naar de penningmeester te sturen. Het is een doorlopende machtiging. Na eventuele beëindiging van het lidmaatschap of indien u er tussentijds om verzoekt wordt de incasso ingetrokken.

Neemt u een lidmaatschap na 1 juli, dan betaalt u voor het resterende jaar de helft van de clubcontributie.

De contributiebedragen zijn exclusief het KNWU lidmaatschap via vereniging. Voor 2024 is het KNWU lidmaatschap via vereniging vastgesteld op € 14,00.

In de maanden oktober t/m februari worden spinninglessen gegeven. Deelnamekosten voor die periode zijn voor leden € 25,00 en voor niet-leden € 35,00.

 

Licenties KNWU


Een KNWU rennerslicentie moet na aanmelding bij HSK Trias, persoonlijk worden aangevraagd bij de KNWU.

Klik op de link - https://kenniscentrum.knwu.nl/nl_NL/licenties1 voor informatie over licenties.

Klik op de link - https://kenniscentrum.knwu.nl/licenties1/wedstrijdlicenties-algemeen voor informatie over wedstrijdlicenties algemeen.

Huishoudelijk reglement + gedragsregels HSK Trias

 

Voorkomen (seksueel) misbruik sportverenigingen

In de media verschijnen de laatste tijd vaker berichten over (seksueel) misbruik bij sportverenigingen. Natuurlijk willen we dit bij HSK Trias voorkomen en is er op dit gebied een aantal maatregelen getroffen:

  1. Al onze vrijwilligers en begeleiders moeten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben;

  2. Er zijn gedragsregels waar men zich aan dient te houden;

  3. Veiligheid is onderwerp van gesprek binnen het Bestuur en de ALV;

  4. De vereniging heeft een vertrouwenscontactpersoon (VCP).

Mocht je desondanks merken dat er sprake is van ongewenst gedrag of seksuele intimidatie binnen onze vereniging, bespreek dit dan direct met de vertrouwenscontactpersoon, iemand van de begeleiding of het bestuur.

 

Vertrouwenscontactpersoon

Onze vereniging heeft een vertrouwenscontactpersoon (VCP); Brigitte Jacobs. De VCP is er voor leden of ouders die te maken hebben met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand (in vertrouwen) over willen spreken. De VCP verwijst eventueel klager, beschuldigde, bond of vereniging door naar een NOC*NSF vertrouwenspersoon en/of adviseur, klacht-/tuchtcommissie van de bond, advocaat, politie en/of andere hulpverleners.

E: vcphsktrias@gmail.com

Statuten

Statuten HSK Trias