Welkom bij HSK Trias

Man
Vrouw
Senior
Jeugd
Donateur
Ik machtig HSK Trias om het lidmaatschap jaarlijks van mijn rekening af te schrijven. (incassant ID:NL91ZZZ404104500000) Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd indien niet opgezegd voor 1 december
PrijslijstHSKTrias kleding 2018.jpg

 

Kleding

Heb je nog vragen voordat je lid wordt? Stel deze dan via het contact formulier.

 

Lidmaatschap opzeggen

Het lidmaatschap loopt voor het gehele jaar van 1 januari tot en met 31 december. Zonder opzegging wordt het lidmaatschap automatisch verlengd.

Het lidmaatschap kan uitsluitend worden opgezegd via de ledenadministratie:

Postadres ledenadministratie:
Secretariaat HSK Trias
t.a.v. Gerbrand Kranendonk
Franklinstraat 96a
2562 CJ Den Haag
Nederland

E-mailadres ledenadministratie:
secretaris@hsktrias.nl

De opzegging dient voor 1 december ontvangen te zijn. Indien niet voor 1 december is opgezegd wordt voor het gehele nieuwe seizoen de contributie of donatie in rekening gebracht.

Indien door het bestuur het lidmaatschap wordt beëindigd, heeft het lid het recht om binnen één maand na dagtekening tegen het besluit via het bestuur bezwaar aan te tekenen. Het bezwaar zal in eerstvolgende Algemene Ledenvergadering behandeld worden. Gedurende de bezwaarperiode is het lid geschorst.

Elke opzegging van het lidmaatschap wordt gemeld aan de K.N.W.U.