Welkom bij HSK Trias

b38ba6f2.png
Man
Vrouw
Jeugd
Nieuweling
Junior
Wielersport
Combi
Toer
Donateur
Kader
Ik machtig HSK Trias om het lidmaatschap jaarlijks van mijn rekening af te schrijven. (incassant ID:NL91ZZZ404104500000) Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd indien niet opgezegd voor 1 december

Kleding


Kleding van HSK Trias kan worden besteld op de website van LAWI. Ga hiervoor naar www.lawi-custom.nl. Gebruik de inlogcode hsktrias23

Als de bestelling is geplaatst duurt het ongeveer 5 weken voordat de bestelling thuis wordt bezorgd.

Heb je nog vragen voordat je lid wordt? Stel deze dan via het contact formulier.

 

Lidmaatschap opzeggen

Het lidmaatschap loopt voor het gehele jaar van 1 januari tot en met 31 december. Zonder opzegging wordt het lidmaatschap automatisch verlengd.

Het lidmaatschap kan uitsluitend worden opgezegd via de ledenadministratie:

Ledenadministratie HSK Trias
t.a.v. Ron Mol

E-mailadres ledenadministratie:
ledenadministratie@hsktrias.nl

De opzegging dient voor 1 december ontvangen te zijn. Indien niet voor 1 december is opgezegd wordt voor het gehele nieuwe seizoen de contributie of donatie in rekening gebracht.

Indien door het bestuur het lidmaatschap wordt beëindigd, heeft het lid het recht om binnen één maand na dagtekening tegen het besluit via het bestuur bezwaar aan te tekenen. Het bezwaar zal in eerstvolgende Algemene Ledenvergadering behandeld worden. Gedurende de bezwaarperiode is het lid geschorst.

Elke opzegging van het lidmaatschap wordt gemeld aan de K.N.W.U.