In de algemene leden vergadering van 20 april zijn de (nieuwe) gedragsregels goedgekeurd. Tevens is er gesproken over het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon, kortweg VCP. Het bestuur van HSK Trias is daarom blij dat Annelot Storm zich bereid heeft verklaard om de rol van VCP op zich te nemen. De VCP is er voor leden of ouders die te maken hebben met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand (in vertrouwen) over willen spreken. De VCP verwijst eventueel klager, beschuldigde, bond of vereniging door naar een NOC*NSF vertrouwenspersoon en/of adviseur, klacht-/tuchtcommissie van de bond, advocaat, politie en/of andere hulpverleners. 

Lees verder

2013-03-02 21.31.12.jpg