Door de samenwerking van WWV en Trias seizoen 2008 en 2009 is er na evaluatie en uitwisseling van ervaring op 17 december door 4 wielerverenigingen Westland Wil vooruit, Trias, Pedaalridders besloten om seizoen 2010 te gaan samenwerken.

Doelstelling is om gezamenlijk één beloftenploeg te formeren, waardoor het mogelijk is een juist afgestemd programma en trainingen te bieden aan de renners uit de regio.

In het kader van de clubcompetitie zal voor de elite de mogelijkheid besproken worden om te komen tot een nauwe samenwerking. Dit betekent dat de clubs de betreffende renners in een gezamenlijk ploeg inschrijven.

Aanleiding van deze ontwikkeling is het besluit van de KNWU dat seizoen 2010 er voor de beloften competitie met een ploeg of een l.s.e. team van minimaal 12 beloften of in een combinatie verband met meerdere verenigingen minimaal 15 beloften kan worden ingeschreven. Voor de clubcompetitie kunnen ook alleen ploegen van minimaal 15 renners worden ingeschreven (elite inclusief beloften en amateurs a). Deze hoge eisen van de KNWU drijft de clubs naar elkaar.

Al langere tijd “verloren” de kleinere clubs hun beloften aan grotere clubs. Dit als gevolg dat kleine clubs niet zelfstandig een beloftenploeg kunnen formeren. Nu deze samenwerking een feit is, kan elke club zijn beloften voor het komende seizoen een toekomst in een goede regionale ploeg bieden.

De clubs hebben de intentie uitgesproken om voor na seizoen 2010 ook een goede regionale organisatiestructuur op te zetten.

Alle besturen zijn zeer ingenomen met deze goede ontwikkeling voor het regionale wielrennen.

Namens de besturen van
Westland Wil Vooruit
Trias
Pedaalridders
Spartaan