Per 01 november kan men een aanvraag indienen voor een KNWU licentie via de website www.knwu.nl met je inlogcode.
Nieuwe leden dienen eerst lid te worden van de vereniging alvorens men een KNWU licentie kan aanvragen. De KNWU licenties worden rechtstreeks naar de leden verzonden
door de KNWU. Als je je KNWU licentie wilt stop zetten kan dit via de website van de KNWU
voor 01 januari 2011.
Mocht u uw lidmaatschap van de vereniging willen opzeggen, doe dit dan voor 01 december 2010 via het e-mailadres L.de.jager@hccnet.nl.