Het wielerjaar 2013 nadert zijn einde en dat betekent dat de licentie voor 2014 met ingang van 1 november via de site kan worden aangevraagd. Middels deze mailing willen wij u graag informeren over de start van de licentieaanvragen 2014.

Allereerst een zeer belangrijke wijziging voor de licentie 2014
Met ingang van 1 januari 2014 is het niet meer mogelijk om met de licentie van 2013 aan KNWU wedstrijden deel te nemen, zoals voorheen in de maand januari van het nieuwe seizoen wel mogelijk was. Iedereen die per 1 Januari 2014 wil starten, dient dan ook daadwerkelijk in het bezit te zijn van een nieuwe licentie 2014. Vanaf 1 Januari 2014 zal hierop streng gecontroleerd worden! Reden van deze omzetting is dat er geen lange levertijden meer bij onze passenproducent zijn. Daarnaast is het volgens het UCI-reglement verplicht om per 1 januari van het nieuwe jaar met de nieuwe licentie te starten. Als bijkomstigheid maar zeker niet onbelangrijk, is het feit dat door deze verandering er geen licentiehouders meer met dezelfde licentienummers voorkomen in de uitslagen. Dit voorkomt foutieve uitslagen en dus extra werk.

Opgelet alle MTB-licentiehouders
Bij het aanvragen van de licentie 2014 is het niet meer mogelijk om stuurborden voor de discipline MTB via de site aan te vragen. Met ingang van volgend jaar vervallen de vaste nummerborden. De reden hiervoor is het kostenplaatje, het wegvallen van sponsoring en de hoeveelheid werk op zowel logistiek als administratief gebied. De verstrekking van de borden zal nu in handen komen van de wedstrijdorganisatie. De KNWU zal i.s.m. een producent een traject opstellen voor de organisatoren om tegen lage kosten eigen stuurborden met reclame te regelen.

Voor de licentiehouders
-) Alsnog een nieuwe licentie voor 2013 óf een wijziging van de licentie 2013 kan gewoon via de site worden aangevraagd -) Vanaf vrijdagochtend 1 november kunt u uw nieuwe 2014 licentie aanvragen -) De eerste licenties 2014 vallen dan (mits aan alle verplichtingen is voldaan) rond 12 november op de deurmat

Voor de verenigingen:
-) Uw leden kunnen nog tot 25 december een licentie voor 2013 aanvragen -) Tot 25 december kunt u licentieaanvragen 2013 nog goedkeuren -) Vanaf vrijdag 1 november kunnen uw leden een licentie voor 2014 aanvragen

De licentiebedragen vermeld via de site zijn nog onder voorbehoud van de besluiten op het KNWU-congres op 3 december 2014.

Heeft u na het lezen van deze e-mail nog vragen over het aanvragen van een licentie, dan kunt u deze e-mailen naar: licenties@knwu.nl