Het clubkampioenschap gaat in verband met te weinig aanmeldingen dit jaar niet door. De BBQ gaat op 15 september wel door. Vanaf 16.00 uur.
De BBQ is voor leden gratis. Niet-leden betalen 5 euro. Drankjes zijn voor eigen rekening. Geef bij de aanmelding door als je vegetarisch eet.
Opgeven bij Peter Mulder voor 5 september a.s.: muldersenior@ziggo.nl