Het bestuur van H.S.K. Trias nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 16 NOVEMBER 2015.
Locatie : Kantine H.S.K. Trias aan de Jaap Edenweg te Den Haag. Aanvang 20.00 uur.

A  G  E  N  D  A  :
1.      Opening door de voorzitter Hans de Jong
2.      Vaststellen agenda
2a.     Contributie voorstel 2016
2b.     Kleding voorschrift (nieuwe regels)
2c.     Voorschriften Drank en Horecawet
2d.     Nat. Olympic Games (Stichting SGK)
2e.     Wedstrijdschema 2016
2f.     Verlichting Wielerparcours
2g.     Werkgroep Seksuele Intimidatie

3.      Verslag 1e Algemene Ledenvergadering 20 APRIL 2015
4.      Verslag penningmeester tot 01 november 2015
        Mylaps systeem (begroting)
        P A U Z E

6.      Toekomstvisie  H.S.K. Trias
        Nieuwe mountainbike Wielerparcours
        Accommodatie verbeteren / verlichting / spinning
        Nieuwe sponsoren melden zich / en hoe behouden we ze.

7.      Rondvraag
8.      Sluiting

Kandidaten voor een bestuurs- of commissielid functie kunnen zich aanmelden tot
09 november 2015 bij het secretariaat van H.S.K. Trias (email: jagerdel@xs4all.nl)

Vanaf 19.30 uur is er koffie of thee. Na afloop kunt u nog gezellig een
drankje met ons drinken.