Het bestuur van H.S.K. Trias nodigt alle leden uit voor de Algemene    
Ledenvergadering op maandag 17 november 2014.     
Locatie: Kantine H.S.K. Trias aan de Jaap Edenweg te Den Haag.
Aanvang 20.00 uur.    
    
AGENDA:    
1. Opening door de voorzitter Hans de Jong
2. Vaststellen agenda
2a. Nieuwe penningmeester (Marijn Schillemans)
2b. Presentatie "Sportief Plan 2015" (Jan Blok)
2c. Buurthuis van de Toekomst
2d. Contributies en donaties voor 2015
2e. Wedstrijdprogramma 2015
2f. MTB parcours H.S.K. Trias
2g. Presentatie Elite/Belofte Team (Paul Helderman)
3. Verslag Algemene Ledenvergadering 31 MAART  2014
4. Mededelingen penningmeester

     P A U Z E

5. Bestuur H.S.K. Trias voor 2015
Hans Jungschlager heeft te kennen gegeven per 31 december 2014 zijn functie als kantinebeheerder beschikbaar te stellen. H.S.K. Trias is op zoek naar een vervanging voor Hans Jungschlager. Wat verwachten we van een nieuwe kantinebeheerder:    
a. kantinecommissie samenstellen
b. moet kunnen delegeren (teambuilding)
c. diploma sociale hygiƩne behalen
d. VOG kunnen overleggen (aanvragen bij de Gemeente Den Haag)
e. contacten onderhouden met de dienst groenvoorziening
f. ontwikkelen kantine naar een modern clubhuis met uitstraling
g. uitbreiding assortiment en verhogen van de kantine inkomsten
6. Rondvraag
7. Sluiting
    
Kandidaten voor een bestuurs- of commissielid functie kunnen zich aanmelden tot 13 november 2014 bij het secretariaat van H.S.K. Trias (email: jagerdel@xs4all.nl).
Vanaf 19.30 uur is er koffie of thee. Na afloop kunt u nog gezellig een drankje met ons drinken.