UITNODIGING – ALLE  TRIASLEDEN
ALGEMENE  LEDENVERGADERING MAANDAG 14 NOVEMBER 2016              
KANTINE H.S.K. TRIAS – AANVANG 20.00 UUR      
                       
                                   
AGENDA:

1. Opening door de voorzitter Hans de Jong
2. Vaststellen agenda
2a. Veiligheid bij H.S.K. Trias (Annelot Storm)
2b. Structuurplan 2017
2c. Aanstellen nieuwe bestuursleden
2d. Begroting 2017
2e. Contributie voorstel aan ALV
2f.  
2g.  
3. Verslag 1e Algemene Ledenvergadering 04 april 2016
4. Verslag penningmeester tot 01 november 2016
   
  P A U Z E
   
6. Verslag commissies
* 6a. Technische Commissie
* 6b. Kantine commissie
* 6c.  
* 6d.  
* 6e.  
7. Rondvraag
8. Sluiting

                                 
Na afloop kan men nog gezellig een drankje drinken op rekening van H.S.K. Trias.