Het bestuur van H.S.K. Trias nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 31 MAART 2014.
        
Locatie : Kantine H.S.K. Trias aan de Jaap Edenweg te   
Den Haag. Aanvang 20.00 uur.    
        
A G E N D A:
1. Opening door de voorzitter Hans de Jong
2. Vaststellen agenda
3. Verslag Algemene Ledenvergadering 18 november 2013
4. Financiƫl overzicht penningmeester over het 2013
5. Verslag kascontrolecommissie over 2013
6. Automatische incasso Rabobank
        
        P A U Z E
        
7. Verkiezing kascontrolecommissie voor 2014
8. Bestuursverkiezing
9. Rondvraag
10. Sluiting
        
Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot 21 maart 2014 aanmelden via het secretariaat naar jagerdel@xs4all.nl
        
FinanciĆ«le stukken voor deze ALV zijn verkrijgbaar via email bij        
de penningmeester speetjens.p@casema.nl
        
Vanaf 19.30 uur is er koffie of thee. Na afloop kunt u nog gezellig een drankje met ons drinken.